חברות ממשלתיות

חברות ממשלתיות

עבור חברות ממשלתיות חילן מציעה מערכת אינטגרטיבית המרכזת את כל הפתרונות הדרושים בתחום השכר, הנוכחות ומשאבי האנוש. הפתרונות נותנים מענה להסכמי עבודה מורכבים, מערכת דירוגים ודרגות המנהלת מגוון תפקידים, ניהול מלא של ההון האנושי מגיוסו ועד פרישתו כולל ניהול תיק עובד, תקינה, רווחה, הכשרות, הסמכות והדרכות, בקרה פנסיונית, הערכת עובדים ופתרונות נוספים אשר ייחודיים למגזר זה.

מדגם לקוחות

  • חברת החשמל
  • אלביט
  • רכבת ישראל
  • חברת נמלי ישראל
  • בתי זיקוק
  • חברת נמל אשדוד
  • חברת נמל חיפה
עוד סקטורים