סיכום שכר והטבות

חילן HR סיכום שכר והטבות

במסגרת התגמול הכולל לעובד, משקיע הארגון משאבים רבים כגון הפרשות לביטוח פנסיוני, לקרן השתלמות ולביטוחים רפואיים, הטבות בשווי כסף, פעילויות רווחה ועוד. השקעה זו גדולה במידה ניכרת ממה שהעובד רואה בתלוש השכר.
על מנת להציג לעובדים תמונה מלאה של כלל ההטבות ולשקף את מלוא ההשקעה הכספית של הארגון בהם, חילן מציעה דוח סיכום שכר והטבות שנתי לעובד.
באמצעות שיקוף המידע תוכלו ליצור מודעות למלוא ההטבות הכספיות הישירות והעקיפות מהן נהנו העובדים השנה.

חבילת התגמולים האישית מוצגת בחלוקה לקבוצות נושאים, בהתאם לצבעי המותג של ארגונכם, אשר מכילות את הרכיבים המתאימים:

  • קבוצת שכר ותשלומים שנתיים מכילה רכיבים כגון שכר, שעות נוספות ותוספות למיניהן.
  • קבוצת הפרשות סוציאליות, כוללת רכיבי הפרשה לפנסיה ולקרן השתלמות.
  • קבוצת מענקים ובונוסים.
  • קבוצת הטבות נוספות, הכוללת רכיבים כגון הבראה, רכב, ביטוח רפואי, שכר לימוד ועוד.
  • תשלומים והטבות שאינם מוצגים לעובד בתלוש השכר ואשר התקבלו מכם.

הדוח מותאם באופן ייחודי לכל ארגון ולאוכלוסיות העובדים בו וניתן לתקשר אותו לעובדים באמצעות מערכת השכר של חילן, שליחה בדואר אלקטרוני או הפקת דוח מודפס.
באמצעות שיקוף המידע תוכלו ליצור מודעות למלוא ההטבות הישירות והעקיפות מהן נהנו העובדים השנה.