בקרת עובדי קבלן

חילן שכר בקרת עובדי קבלן

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הביא לכך שהמעסיקים נדרשים להפעיל אמצעי בקרה שיבטיחו עמידה בהוראות החוק בכדי להימנע מענישה. כך, לטיפול בנושא השכר נלווית אחריות גדולה נוספת המחייבת עמידה בדיני העבודה והמס ומניעת חשיפת החברה לתביעות בנושא זה.

מערכת השכר של חילן מציעה כלים שיסייעו לכם לעמוד בדרישות החוק:

  • בדיקת תחום השכר על ידי גורם מקצועי חיצוני ובלתי תלוי המקטינה את הסיכוי לטעויות, מצמצמת את חשיפת הארגון לתביעות, מונעת הונאות ומעילות בתחום השכר ומעניקה ביטחון למקבלי ההחלטות בארגון.
  • בדיקה קפדנית של עמידת הארגון בכל דרישות החוק, לרבות אופן יישומו בחישוב השכר והצגתו בתלוש השכר.
  • צוות בקרים המורכב מחשבי שכר מנוסים ובקיאים בתקינה העדכנית בכל הנוגע לבקרת עובדי קבלן
  • בדיקה רבעונית המסתמכת על הסכמי העבודה, גיליונות הנוכחות, תלושי השכר ואישורי ההפקדות והניכויים שביצע המעסיק באותה תקופה. 
  • דוח מסכם המפרט את הליקויים שאותרו והמלצות לתיקונם.