Onboarding פנסיוני

חילן פנסיה Onboarding פנסיוני

חילן פנסיה מציעה שירות חדשני המאפשר לעובדים לצפות במידע פנסיוני ולבצע מגוון פעולות בשירות עצמי באמצעות חילן Mobile, באופן מהיר ופשוט.

החל מאפריל 2019 ההצטרפות לקרן פנסיה שאינה קרן ברירת מחדל, מחייבת מילוי טופס הצטרפות ע"י העובד. אפליקציית חילן Mobile מאפשרת הצטרפות זו באמצעות טופס הצטרפות דיגיטלי!

  • בדיקת תוכניות פעילות לעובדים חדשים

  • הצגת מידע פנסיוני אישי

  • הצטרפות והחלפת קרן פנסיה

  • הצטרפות והחלפת קרן השתלמות

האפליקציה מאפשרת לעובדים חדשים לפנות למסלקה הפנסיונית כדי לברר אודות תוכניות פעילות במקום העבודה הקודם שלהם.

באמצעות השירות, המידע הפנסיוני נגיש וזמין לכל העובדים בארגון, והם יכולים לצפות בנתוני הקופות הפנסיוניות שלהם, להצטרף לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, או להחליף את הקרנות הקיימות.

עובד חדש בארגון, יוכל להכיר באמצעות האפליקציה את ההסדרים הפנסיוניים המיטיבים שגיבש עבורו המעסיק ולהצטרף באופן עצמאי לקרן פנסיה וקרן השתלמות כחלק מתהליך קליטתו בארגון. 

כל העדכונים מתבצעים באופן אוטומטי במערכת השכר ללא צורך בטפסים והקלדה, וטופסי ההצטרפות לקופות מועברים ישירות ובצורה מאובטחת ליצרנים הפנסיוניים.

האינטגרציה של התהליך למערכת השכר, מאפשרת צירוף העובד לקרן ברירת מחדל במידה ולא בחר את אחת מהקרנות האחרות, על מנת לתמוך בקיום הוראות הרגולציה ע"י המעסיק והעובד.

השירות העצמי של חילן פנסיה הינו חלק ממהפכת שקיפות ושיתוף המידע אשר הולכת ותופסת תאוצה בקרב ארגונים וחברות בארץ ובעולם.