חוקה פנסיונית ועבודה מול בעלי רישיון

חילן פנסיה חוקה פנסיונית ועבודה מול בעלי רישיון

במרבית הארגונים, לאחר סיום פגישת הייעוץ עם העובד, מנהל ההסדר/הסוכן מעביר טופס ידני להזנה על ידי החשב במערכת השכר. תהליך זה הוא בעל פוטנציאל רב לתקלות, החל ממילוי שגוי או חסר של טופס הקוביות על ידי הסוכן, דרך מילוי הטופס שלא לפי הכללים המנחים בארגון ועד הזנה לא נכונה במערכת השכר.
חילן מציעה מערכת ניהול המהווה חלק אינטגרטיבי ממערכת השכר. הפתרון כולל ניהול מובנה של החוקה הפנסיונית של המעסיק במערכת השכר, ממשק אינטרנטי למנהלי הסדר וסוכנים להזנת תוצרי הייעוץ והזנה ממוכנת למערכת השכר.

מודול חוקה פנסיונית וריבוי סוכנים
  • חוקה פנסיונית ובקרה מול טופס קוביות
  • ממשק לסוכנים ולעובדים
  • תמיכה ב"ריבוי סוכנים"
  • חוקה פנסיונית - ניהול מובנה של החוקה הפנסיונית במערכת השכר יאפשר לארגון להגדיר את סוג זכאותו הפנסיונית של העובד, סוגי המוצרים המתאפשרים לעובד, שיעורי ההפרשות המגיעים לו, כיסויים מיוחדים ועוד, וכל זאת בהתאמה לקבוצת האוכלוסייה אליה הוא שייך ולבסיסי השכר הרלוונטיים.
  • ממשק אינטרנטי לסוכנים ויועצים - ניסיון של הסוכן להזנת תוצאות ייעוץ החורגות מהחוקה הפנסיונית ידחה על ידי המערכת, כך שרק הסדרים תקינים בהתאם לחוקה הפנסיונית של הארגון יועברו לאישורו של חשב השכר.
  • אינטגרציה לשכר - עם אישורו של חשב השכר להסדר הפנסיוני שהועבר על ידי הסוכן או העובד באמצעות הממשק, תקים מערכת השכר באופן אוטומטי את הקופות של העובד (בתאימות ל"מספרי אוצר") ואת הכללים המנחים לפיצול הפרמיה בגינה.