בדיקת תכניות פנסיה פעילות לעובד חדש

חילן פנסיה בדיקת תכניות פנסיה פעילות לעובד חדש

השירות מאפשר למעסיק ולגורם המתפעל לקבל מידע אודות תכניות פנסיה פעילות של עובדים חדשים המגיעים לארגון.
כחלק מתהליך האונבורדינג, העובדים החדשים שיקלטו בעבודה יקבלו מסרון ובו קישור לשלוח בקשה למסלקה הפנסיונית כדי לקבל מידע לגבי קופות פעילות.העובד יקבל דיווח עם הנתונים מהמסלקה כדי לבצע בחירה מושכלת של תוכניות פנסיה ובמקביל יוכל לאשר את העברת הנתונים למעסיק.

מהו המידע שיתקבל?

  • רשימת המוצרים הפעילים שהיו לעובד/ת במקום העבודה הקודם
  • זהות היצרן של תוכניות הביטוח, פנסיה, גמל וקה"ש שיש לעובדים
  • שיעור ההפקדה לפיצויים במקום העבודה האחרון
סליקה פנסיונית ישירה