חילן פנסיה

חילן פנסיה

התפעול הפנסיוני בישראל משתנה באופן משמעותי לאור הרגולציה המטילה אחריות ישירה על המעסיק לניהול ובקרת התשלומים הפנסיוניים. במקביל, יותר עובדים פונים ומבקשים התקשרויות ישירות עם קרנות פנסיה וקופות גמל. כיצד להיערך לסליקה ישירה מול הגופים המוסדיים? כיצד לטפל בליקויי ההיזון החוזר? כיצד נערכים לעבודה מול ריבוי סוכנים? חילן פנסיה הינה גורם מתפעל פנסיוני למאות חברות במשק הישראלי ולכ- 400,000 מועסקים ומציעה מעטפת שירות מלאה המאפשרת למעסיק שקט תפעולי, עמידה בתנאי החוק, מניעת טעויות, שליטה ובקרה.