סימולציה

חילן אנליטיקס סימולציה

הסביבה העסקית המשתנה בקצב מהיר מחייבת את אנשי השכר ומשאבי האנוש להיות עם היד על הדופק ולהציג משמעויות כספיות לקראת סיטואציות שונות בחיי הארגון. סיטואציות כגון שינוי מבנה ארגוני צפוי, מו"מ על הסכם קיבוצי, התייעלות, רכישת פעילות, שינוי מבנה שכר לקבוצת עובדים, שינוי רגולציה, דיון במתן הטבה חדשה לעובדים, בניית תקציב שכר שנתי, פרישת עובד ועוד, מחייבות את אנשי השכר ומשאבי האנוש להציג חלופות שונות והשלכותיהן על ההון האנושי והעלויות בארגון, כאן בא לידי ביטוי המודול לביצוע סימולציות של חילן.

יכולות הסימולציה של חילן עבור המשתמשים השונים במערכת השכר והנוכחות הינן רבות עוצמה:

 • יכולת בניית מספר חלופות (What If) בסביבות סימולציה נפרדות. 
 • בתום ביצוע סימולציה לעובד ניתן להציג את תוצאות הסימולציה עד רמת התצוגה בתלוש המשכורת. 
 • יכולת הפקת דוחות על נתוני הסימולציה באמצעות מחולל הדוחות המובנה במערכת השכר של חילן.
 • ניתן לערוך את הסימולציה על החודש השוטף, על חודשים קודמים באופן רטרואקטיבי, וגם על תקופה עתידית.
סימולציה
 • סימולציה מרמת העובד הבודד ועד כלל הארגון
 • סימולציה משולבת להיבטי שכר, נוכחות ו-HR
 • מחולל דוחות להשוואה בין נתוני סימולציות שונות
 • הסימולציה לוקחת בחשבון שינויים עתידיים בנתונים האיכותיים של העובד כגון קידום עתידי בדרגה, תוספת וותק או שינויים בחוקת השכר המפעלית ומאפשרת לקבל חישוב שכר מדויק המשקף את השפעתם של שינויים אלה.
 • סביבת הסימולציה הינה חלק אינטגרלי ממערכת השכר ומערכת הנוכחות ואינה דורשת הכשרה נפרדת לחשבי השכר ואנשי משאבי האנוש.
 • חוקת חישוב הסימולציה מתבססת על החוקה המשמשת את החישוב האמיתי ולכן התוצאות המתקבלות בה מדויקות לחלוטין ולא מהוות שיערוך.
 • סיוע ותמיכה של מיישמי השכר והנוכחות לבניית חישובי סימולציה מורכבים וניתוחם.