חילן BI הינה מערכת בינה עסקית בתחום ה- HR המיועדת למנהלי שכר והטבות, מנהלי משאבי אנוש, אנליסטים, מנהלי כספים והנהלה בכירה. המערכת מציגה בצורה תמציתית ורב מימדית, במסך Dashboard אחד, מידע בכל הקשור לניהול ההון האנושי בעולמות תוכן כגון: שכר והטבות, נוכחות, דמוגרפיה, תחלופה, גיוס, פרויקטים ועוד.

 

מידע למנהלים בקצות האצבעות

מערכת חילן BI מאפשרת הצפת חריגים, מעקב ובקרה, מעקב אחר מגמות, בדיקת רגולציה, תחקור ורכישת תובנות ממוקדות ומקנה את היכולת להיות עם "אצבע על הדופק" ולקבל באופן שוטף ועצמאי את המידע לו זקוק המנהל לשם קבלת החלטות. המערכת נבנתה על בסיס הידע המצטבר של חברת חילן במשך שנים רבות בתחומי פיתוח פתרונות מתקדמים לניהול ההון האנושי ונשענת על גביי תשתית הענן המאובטחת של חילן.

מערכת BI
 • ניהול הון אנושי מבוסס מדדים
 • חיבור בין משאבי אנוש לצד העסקי של הארגון
 • שפה אחידה בין אנשי ה-HR לאנשי הכספים

Search _on להגדלת התמונה

המערכת מבוססת על תשתית מוצר BI מתקדם המתאפיין ב:

 • ידידותיות למשתמש - אינטואיטיבי ופשוט להפעלה ללא הדרכה.
 • מאפשר תחקור רב מימדי - חיתוך והצלבה של נתונים שונים באופן היררכי ואסוציאטיבי.
 • מאפשר ממשקים של נתוני נוספים ממערכות חיצוניות כגון ERP על מנת להציג תמונה שלמה וכוללת.
 • מאפשר טעינה אוטומטית של קבצי אקסל במידה וישנם נתונים מהותיים שאינם מנוהלים במערכות הארגון אך מהותיים לתמונת ההון האנושי.


מערכת חילן BI כוללת Dashboard תמציתי המאפשר למנהל לאתר חריגות במבט אחד, ממנו ניתן לבצע drilldown למסכי התחקור המפורטים להבנת החריגות, מעקב אחר מגמות ורכישת התובנות. המערכת מציגה סט של גרפים ודוחות המסווגים על פי נושאים שונים בעולם התוכן של ניהול ההון האנושי ומאפשרים:

 • יכולת תחקור של הנתונים - Drill Down עד לרמת העובד הבודד
 • השוואה בין תקופות
 • התפלגות על פני זמן/תקופה
 • הצגת תמונה השוואתית בין יחידות ארגוניות, הסכמים, תפקידים ועוד
   

יכולות תחקור מתקדמות

המערכת מאפשרת יכולות תחקור מתקדמות בגרפים על ציר הזמן ולפי חיתוכים ופילטרים שונים כגון  מבנה ארגוני, תפקיד, הסכם, מין, ותק, גיל ועוד. להלן דוגמאות לאינדיקטורים המוצגים במערכת ויוצרים תמונה שלמה של הון אנושי:

 • העסקה וגיוס - מצבת העובדים, תחלופת עובדים, ותק בתפקיד, עזיבת עובדים חדשים ועוד. 
 • דמוגרפיה ארגונית - התפלגות גיל העובדים, המצב המשפחתי, ותק בארגון, פריסה גיאוגרפית ועוד.
 • שכר והטבות -  עלות ההעסקה הישירה, עלות העסקה ממוצעת לעובד, מרכיבי עלות העסקה, הפרשות לקופות גמל, שינוי רכיבי שכר, שינוי עלות עובדים ועוד.
 • נוכחות - ממוצע השעות נוספות, מדדי עומס, עלות וניצול ימי מחלה וחופשה, שעות חוסר ועוד.
 • תקציב – השוואת תקציב שכר מול שכר בפועל.
 • תפוקות - השוואת תפוקות אל מול שעות עבודה.
 • גיוס – זמן לאישור משרה, משפך מועמדים למשרה. 

מערכת BI לארגונים מרובי חברות בארץ ובעולם

מערכת חילן BI מאפשרת להציג תמונה ארגונית אחת של קונצרן מרובה חברות המפוזרות בארץ ובמדינות שונות בעולם.  המערכת מאחדת נתונים מבסיסי נתונים נפרדים של חברות שונות עם מערכות שכר ומשאבי אנוש מגוונות ומציגה תמונה אחת כוללת ברמת הקונצרן עם יכולת תחקור מרמת כלל הקונצרן, דרך רמת החברות ועד רמת המחלקה והעובד הבודד.