בקרת רגולציה

חילן אנליטיקס בקרת רגולציה

בעקבות חקיקתו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה והחשיפה המשפטית של הארגון והעומדים בראשו במקרה של הפרתו, ארגונים נדרשים להדק את הבקרה סביב יישום החוק. אי עמידה בחוק חושפת את הארגון לקנסות כספיים ואף לאכיפה ברמה הפלילית.

חילן מציעה רשת בטחון בנושא בקרת רגולציה והגברת האכיפה, הפתרון מורכב ממספר שכבות הגנה ארגונית:

 • בקרה ברמת סידור העבודה – מערכת סידור העבודה מכילה בתוכה חסימות שיבוץ והתרעות המונעות מהמנהל המשבץ לתכנן סידור עבודה שאינו עומד בדרישות החוק.
 • התרעות למנהלים – למנהלים תפקיד מכריע בשמירה על הגדרות החוק ולכן ביזור תהליך הבקרה למנהלים מסייע לארגון להפוך לארגון העומד באופן מלא בדרישות החוק. מערכת חילן מתריעה במיילים למנהלים על חריגות.
 • התרעות לעובדים – יצירת מודעות בקרב העובדים לדרישות החוק וכן הרתעה מפני חריגה מהווים גורמים קריטיים ולכן העובדים יכולים לקבל התרעות במייל בעת חריגה.
 • התרעה בעת דווח הנוכחות – חילן מאפשרת חסימות והתרעות שונות Online בעת דווח הנוכחות – בפורטל הנוכחות האינטרנטי, באפליקציית הנוכחות הסלולארית ואף ברמת הדיווח בשעון הנוכחות עצמו.
בקרת רגולציה
 • הקטנת החשיפה המשפטית לארגון ולמנהליו
 • בקרה מונעת בשלב התכנון של סידור העבודה
 • חסימות בעת הדיווח והתרעות לעובדים ומנהלים

להלן מספר דוגמאות לחריגות עליהן המערכת מתריעה:

 • עבודה מעל 12 שעות ביום: נבדקת עמידה במגבלות שבחוק שעות עבודה ומנוחה.
 • בקרת הפסקה בין משמרות: חוק שעות עבודה ומנוחה קובע: "בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות".
 • עבודת לילה: חוק שעות עבודה ומנוחה קובע: "מפעל שעובדים בו במשמרות, לא יועבד בו עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות".
 • חריגה בשעות נוספות שבועיות: נבדקת עמידה במגבלות שבחוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת נשים (לגבי נשים בהריון) וחוק עבודת הנוער.
 • עבודה במנוחה שבועית: עובדים שהועסקו במנוחה השבועית.
 • חופשה רציפה: עובדים שבמהלך השנה לא ניצלו חופשה שנתית של 7 ימים רצופים, כנדרש בחוק חופשה שנתית.

ההתרעות אינן מוגבלות לתחום הנוכחות בלבד, חילן מציגה בקרות נוספות הקשורות לשכר העובדים כגון:

 • בדיקת גיל עובדים, בהתאם לחוק עבודת הנוער.
 • היעדר הסכם פנסיוני שעונה על צו ההרחבה לפנסיית חובה.
 • אחוז מהפקדה שאינו עונה על צו ההרחבה לפנסיית חובה.
 • בדיקת תעריף שעה שעונה על דרישות חוק שכר מינימום.