חוק יסוד: חופש העיסוק - חופש העיסוק

  • נתקבל בכנסת ביום כ"ו באדר תשנ"ד (9 במרס 1994) ס"ח 1454. תיקון (7 בנובמבר 1996) ס"ח 1602: תיקון סעיף 10. תיקון מספר 2 (19 במרס 1998) ס"ח 1662: תיקון סעיפים 8, 10.

לתחילת העמוד 3. חופש העיסוק
  • כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.