חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002
לתחילת העמוד

תיקונים בחוק

 •  חוק חדש (16 ביוני 2002) ס"ח 1850.
   תיקון (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882, סעיף 10(ב)(12), 13.
   תיקון מס' 2 (1 ביוני 2003) ס"ח 1892, סעיפים רבים.
   תיקון מס' 3 (11 באפריל 2005) ס"ח 1997, סעיף 10(ב1).
   תיקון מס' 4 (13 ביולי 2006) ס"ח 2061: סעיף 10.
   תיקון מס' 5 (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיף 10.