חוק תוכנית החרום הכלכלית - תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב - חלקי - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 •  חוק חדש (16 ביוני 2002) ס"ח 1850.
   תיקון (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882, סעיף 10(ב)(12), 13.
   תיקון מס' 2 (1 ביוני 2003) ס"ח 1892, סעיפים רבים.
   תיקון מס' 3 (11 באפריל 2005) ס"ח 1997, סעיף 10(ב1).
   תיקון מס' 4 (13 ביולי 2006) ס"ח 2061: סעיף 10.
   תיקון מס' 5 (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיף 10.