חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003
לתחילת העמוד

תיקונים בחוק

 • תיקון מספר 7: (2 בדצמבר 2004): סעיפים 44(א), 80(1), 80(1א).
  תיקון מספר 10: (1 בינואר 2006): סעיפים 44, 45(א).
  תיקון מספר 11: (11 בינואר 2007): סעיפים 88, 91, 92, 93.
  תיקון מספר 12: (11 בינואר 2007): סעיף 45(א).
  תיקון מספר 13: (23 ביולי 2009)ס"ח 2203: סעיף 45(א).
  תיקון מספר 14: (23 ביולי 2009): סעיף 91.
  תיקון מספר 15: (16 במרץ 2011): סעיפים 44, 48, הוספת תוספת.
  תיקון מס' 20 (2 בפברואר 2022) ס"ח 2956: סעיפים 44-48 ותוספת (ביטולם)