חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל - חלקי - פרק י': היטל על העסקת עובדים זרים

לתחילת העמוד פרק י': היטל על העסקת עובדים זרים
לתחילת העמוד 44. הגדרות ופרשנות
  • בוטל החל מ 02/02/2022

לתחילת העמוד 45. היטל על העסקת עובד זר ושיעורו
  • בוטל החל מ 02/02/2022

לתחילת העמוד 46. תשלום ההיטל
  • בוטל החל מ 02/02/2022

לתחילת העמוד 47. תחולת הוראות הפקודה
  • בוטל החל מ 02/02/2022

לתחילת העמוד 48. ביצוע ותקנות ושינוי התוספת
  • בוטל החל מ 02/02/2022