חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל - חלקי - חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ה-2005

לתחילת העמוד חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ה-2005
לתחילת העמוד 1. שיעור הפחתת המשכורת לחייל
  • על אף הוראות פרק ט"ו לחוק, משכורתו של חייל שמשולמת לו משכורת מיוחדת תפחת בסכום השווה ל-85% מהסכום שבו היתה פוחתת כאמור בסעיף 76 לחוק; ואולם משכורתו של חייל שמשולמת לו משכורת מיוחדת הכוללת תוספת פעילות העולה על רמה א' תפחת בסכום השווה ל-75% מהסכום שבו היתה פוחתת כאמור בסעיף 76 לחוק.

לתחילת העמוד 2. תחילתן של תקנות אלה ביום א' בתמוז התשס"ג (1 ביולי 2003).