חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2002) - חלקי - פרק א': מטרת החוק

  • חוק חדש (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831.
    תיקון (16 ביוני 2002) ס"ח 1850: כותרת פרק י"א, סעיפים 36, 37, 38.
    תיקון מס' 2 (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: כותרת פרק י"א, סעיפים 36, 37, 38.

לתחילת העמוד פרק א': מטרת החוק
  • חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות את תחילתם של חוקים ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר הגברת הצמיחה והתעסוקה, השגת יעדי התקציב, עמידה ביעדי הגירעון לשנת הכספים 2002 והשגת יעדי המדיניות הכלכלית.