חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 - חלקי - פרק א': מטרת החוק

לתחילת העמוד פרק א': מטרת החוק
  • חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות תחילתם של חוקים ולבטל חוקים, וכן לקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר התייעלות מבנית ארוכת טווח של המגזר הציבורי, לבצע רפורמות מבניות בענפי המשק, להשיג את יעדי התקציב ולצמצם את הגירעון הממשלתי, ההוצאה הממשלתית והציבורית והחוק הלאומי, והכל במסגרת המדיניות הכלכלית של הממשלה לשנת הכספים 2004.