תקנות שעת חירום

 • תקנות חדשות (22 במרץ 2020) ק"ת 8406
  תיקון טעויות (22 במרץ 2020) ק"ת 8410: תקנה 2

   

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה 1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

 • תקנות חדשות (22 במרץ 2020) ק"ת 8405
  תיקון טעויות (22 במרץ 2020) ק"ת 8410: תקנה 1, תוספת

   

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה 1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום
  אלה: