תקנות שעת חירום

 • תקנות חדשות (22 במרץ 2020) ק"ת 8406
  תיקון טעויות (22 במרץ 2020) ק"ת 8410: תקנה 2
  תיקון (14 באפריל 2020) ק"ת 8487: תקנה 1 והוספת תופסת שניה
  תיקון מס' 2 (19 באפריל 2020) ק"ת 8496: תקנות 1, 2 ו-4, הוספת תוספת שלישית
  תיקון מס' 3 (1 במאי 2020) ק"ת 8526: תקנה 1 והוספת תוספת רביעית

   

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה 1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה: