תקנות שעת חירום

 • תקנות חדשות (22 במרץ 2020) ק"ת 8406
  תיקון טעויות (22 במרץ 2020) ק"ת 8410: תקנה 2
  תיקון (14 באפריל 2020) ק"ת 8487: תקנה 1 והוספת תופסת שניה
  תיקון מס' 2 (19 באפריל 2020) ק"ת 8496: תקנות 1, 2 ו-4, הוספת תוספת שלישית
  תיקון מס' 3 (1 במאי 2020) ק"ת 8526: תקנה 1 והוספת תוספת רביעית

   

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה 1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

 • תקנות חדשות (22 במרץ 2020) ק"ת 8405
  תיקון טעויות (22 במרץ 2020) ק"ת 8410: תקנה 1, תוספת
  תיקון (31 במרץ 2020) ק"ת 8439: תקנות 1,2 ו-3.
  תיקון מס' 2 (7 באפריל 2020) ק"ת 8470: תקנות 1, 2א (הוספה).
  תיקון מס' 3 (14 באפריל 2020) ק"ת 8488: תקנה 6.
  תיקון מס' 4 (19 באפריל 2020) ק"ת 8495: תקנות 1,2, 2א (ביטול), 2ב (הוספה), 5, 6, תוספת ראשונה, תוספת שנייה (הוספה ותוספת שלישית (הוספה).
  תיקון מס' 5 (24 באפריל 2020) ק"ת 8517: תקנות 1 ו-2.
  תיקון מס' 6 (1 במאי 2020) ק"ת 8525: תקנה 6.
  תיקון מס' 7 (2 במאי 2020) ק"ת 8532: תקנות 1, ,2, 2ב, 2ג, 3, 4, 5, 6 והתוספת השניה.
  תיקון מס' 8 (26 במאי 2020) ק"ת 8574: תקנות 2, 6 והתוספת השניה
  תיקון מס' 9 (4 ביוני 2020) ק"ת 8589:תקנה 6 והתוספת השנייה.

   

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה 1, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

 • תקנות חדשות (21 במרץ 2020) ק"ת 8402
  תיקון טעויות (22 במרץ 2020) ק"ת 8407
  תיקון מס' 1 (25 במרץ 2020) ק"ת 8414
  תיקון מס' 2 (31 במרץ 2020) ק"ת 8442
  תיקון מס' 3 (7 באפריל 2020) ק"ת 8471
  תיקון מס' 4 (14 באפריל 2020) ק"ת 8486
  תיקון מס' 5 (19  באפריל 2020) ק"ת 8409
  תיקון מס' 6 (22 באפריל 2020) ק"ת 8509
  תיקון מס' 7 (25 באפריל 2020) ק"ת 8518
  תיקון מס' 8 (27 באפריל 2020) ק"ת 8521
  תיקון מס' 9 (1 במאי 2020) ק"ת 8528
  תיקון מס' 10 (5 במאי 2020) ק"ת 8535
  תיקון מס' 11 (7 במאי 2020) ק"ת 8540
  תיקון מס' 12 (10 במאי 2020) ק"ת 8548
  תיקון מס' 13 (15 במאי 2020) ק"ת 8561: תקנה 5
  תיקון מס' 14 (19 במאי 2020) ק"ת 8566: תקנות 2א, 2ב, 3, 3ד, 5, 6, 10 והתוספת השניה.
  תיקון מס' 15 (26 במאי 2020) ק"ת 8575: תקנות 3, 3א, 3ב, 5, 6 והתוספת השניה
  תיקון מס' 16 (2 ביוני 2020) ק"ת 8583: תקנות 3ה ו-10.
  תיקון מס' 17 (12 ביוני 2020) ק"ת 8594: תקנות 5, 6, ו-10.
  תיקוני טעויות בתיקון מס' 17 (14 ביוני 2020) ק"ת 8595: תקנות 5 ו-6.
  תיקון מס' 18 (19 ביוני 2020) ק"ת 9612: תקנות 5 ו-6.

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה: