פקודת סדרי השלטון והמשפט - הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים

לתחילת העמוד הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים
 • בהתאם לסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948, מודיעים בזה כי הממשלה, בישיבתה מיום כ"ז באייר התשי"ד (30 במאי 1954), החליטה לקבוע את החגים המפורטים להלן כימי מנוחה לשאינם יהודים:

   

  (1) חגי הנוצרים (2) חגי המוסלמים (3) חגי הדרוזים
  חג המולד
  (שני ימים)
  הראשון במוחרם
  (ראש השנה)
  חג אל-אדחה
  ראש השנה חג מולד הנביא חג הנביא שועיב (יתרו)
  התגלות חג אל-פיטר חג אלח'ידר (אליהו הנביא)
  יום ששי לפני פסחא חג אל-אדחה  
  יום שני לפסחא    
  עליה שמימה    
  יום שני לשבועות