פקודת סדרי השלטון והמשפט

 • תיקון מספר 19 (21 בדצמבר 2000) ס"ח 1763: סעיף 10א, סעיף 16(ב).
  תיקון מספר 20 (12 ביוני 2012) ס"ח 2363: סעיף 10א.

  בתוקף הסמכות שנקבעה למועצת המדינה הזמנית בהכרזה על הקמת מדינת ישראל  יום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) ובמנשר מאותו יום, מחוקקת בזה מועצת המדינה הזמנית לאמור:

 • בהתאם לסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948, מודיעים בזה כי הממשלה, בישיבתה מיום כ"ז באייר התשי"ד (30 במאי 1954), החליטה לקבוע את החגים המפורטים להלן כימי מנוחה לשאינם יהודים:

   

  (1) חגי הנוצרים (2) חגי המוסלמים (3) חגי הדרוזים
  חג המולד
  (שני ימים)
  הראשון במוחרם
  (ראש השנה)
  חג אל-אדחה
  ראש השנה חג מולד הנביא חג הנביא שועיב (יתרו)
  התגלות חג אל-פיטר חג אלח'ידר (אליהו הנביא)
  יום ששי לפני פסחא חג אל-אדחה  
  יום שני לפסחא    
  עליה שמימה    
  יום שני לשבועות