חוק שיווי זכויות האישה - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון מספר 2 (9 באפריל 2000) ס"ח 1735: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 3 (29 ביוני 2005) ס"ח 2008: הוספת סעיף 6ג(א1)
  תיקון מספר 4 (1 באוגוסט 2005) ס"ח 2017:סעיף 6ג, א1 מבוטל,הוספת סעיף 6ג1
  תיקון מספר 5 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024: סעיף 7.
  תיקון מספר 6 (25 בנובמבר 2007) ס"ח 2118: סעיף 6ג2(א).
  תיקון מספר 7 (11 ביוני 2008) ס"ח 2155: סעיף 6ג3.
  תיקון מספר 8 (14 ביוני 2008) ס"ח 2166: הוספת סעיף 3א.
  תיקון מספר 9 (10 באפריל 2011) ס"ח 2294: סעיף 6ג1.
  תיקון מספר 10 (10 במרץ 2014) ס"ח 2438: סעיף 6ג3(ג).
  תיקון מספר 11 (24 ביולי 2018) ס"ח 2736: סעיף 6ה (הוספה), תוספת (הוספה).