חוק שיווי זכויות האישה - תוספת

 • (סעיף 6ה(א))

  מקום ציבורי

  (1) בית דואר, בנק;

  (2) בית קולנוע, תיאטרון, אולם מופעים, אצטדיון;

  (3) גלריה, מוזיאון, ספרייה;

  (4) מקום במיתקן תחבורתי המשמש למכירת כרטיסים לנסיעה בתחבורה ציבורית; לעניין זה, "מיתקן תחבורתי" - כהגדרתו בפקודת התעבורה;

  (5) אתר הנצחה, אתר לאומי, אתר עתיקות, גן לאומי ושמורת טבע - כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

  (6) חנות גדולה כהגדרתה בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014.