חוק שיווי זכויות האישה - אבחנה מותרת והעדפה מתקנת

לתחילת העמוד 1ב. אבחנה מותרת והעדפה מתקנת
  • אין רואים כפגיעה בשוויון או כהפליה אסורה כל אחד מאלה:

    (1) אבחנה בין אישה לבין איש, במידה שהיא מתחייבת מהשונות הענינית שביניהם, או מאופיו או ממהותו של הענין;

    (2) הוראה או פעולה, שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של נשים, או הוראה או פעולה, שנועדה לקדם את שוויונן.