חוק קליטת חיילים משוחררים - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • תיקון (4 באוגוסט 1994) ס"ח 1477: סעיפים 1, 2, 21.
  תיקון טעות (19 בינואר 1995) ס"ח 1500: סעיפים 17(א), 17(ג).
  תיקון מספר 2 (3 באוגוסט 1995) ס"ח 1536: סעיפים 9, 10, 22.
  תיקון מספר 3 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיפים 9(א), 17, 19.
  תיקון מספר 4 (8 באוגוסט 2000) ס"ח 1750: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 5 (4 באפריל 2001) ס"ח 1786: סעיף 11(ב).
  תיקון (2 בדצמבר 2001) ק"ת 6136: קביעת מטרות נוספות בתוספת לחוק.
  תיקון מספר 6 (16 ביוני 2002) ס"ח 1850: סעיפים 7, 11.
  תיקון מספר 7 (26 ביוני 2008) ס"ח 2159: סעיפים 1, 19ב.
  תיקון מספר 8 (12 בנובמבר 2008) ס"ח 2187: סעיף 1.
  תיקון מספר 9 (16 בנובמבר 2008) ס"ח 2190: סעיפים: 1, 9, 10.
  תיקון מספר 10 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 7(ג).
  תיקון מספר 11 (13 במאי 2010) ס"ח 2239: סעיף 10.
  תיקון מספר 12 (26 ביולי 2010) ס"ח 2252: סעיף 3 והוספת סעיף 7א.
  תיקון מספר 13 (29 ביולי 2010) ס"ח 2256: סעיף 1.
  תיקון מספר 14 (23 בינואר 2012) ס"ח 2334: סעיף 10, 11.
  תיקון מספר 15 (13 בפברואר 2014) ס"ח 2433: סעיף 7א.
  תיקון מספר 16 (19 במרץ 2014) ס"ח 2441: סעיף 11.
  תיקון מספר 17 (19 במרץ 2014) ס"ח 2442: סעיפים 1, 9, 10.
  תיקון התוספת (16 באוגוסט 2015) ק"ת 7544
  תיקון מס' 18 (5 באפריל 2017) ס"ח 2632: סעיפים 1, 4, 7א.
  תיקון מס' 19 (12 ביולי 2017) ס"ח 2648: סעיפים 1, 4, 7, 7א, 7ב (הוספה), 8, 9, 10, 10א (הוספה), 19, 19א.
  תיקון מס' 20 (0 ביולי 2020) ס"ח 2824: הוספת סעיף 18ב - הוראת שעה
  תיקון מס' 21 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: הוספת סעיף 18 ב.
  ביטול תיקון 20 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835.
  תיקון מס' 22 (29 ביולי 2020) ס"ח 2836: סעיף 18ג (הוספה).
  תיקון מס' 23 (23 בדצמבר 2020) ס"ח 2882: סעיף 18ג.