חוק קביעת הזמן - הקדמת הזמן בישראל

  • ס"ח 1389 (19 במרס 1992): חוק חדש.
    ס"ח 1987 (6 במרץ 2005) החלפת סעיף 3.
    ס"ח 2041 (17 ביולי 2013) החלפת סעיף 3.

לתחילת העמוד 3. הקדמת הזמן בישראל
  • בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מארס בשעה 02:00, עד יום ראשון האחרון בחודש אוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות.