חוק קביעת הזמן - הזמן בישראל

  • ס"ח 1389 (19 במרס 1992): חוק חדש.
    ס"ח 1987 (6 במרץ 2005) החלפת סעיף 3.
    ס"ח 2041 (17 ביולי 2013) החלפת סעיף 3.

לתחילת העמוד 2. הזמן בישראל
  • הזמן בישראל יקדים את זמן יקום מתואם בשעתיים.