חוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992
  • ס"ח 1389 (19 במרס 1992): חוק חדש.
    ס"ח 1987 (6 במרץ 2005) החלפת סעיף 3.
    ס"ח 2041 (17 ביולי 2013) החלפת סעיף 3.

לתחילת העמוד

4. ביטול

  • פקודת קביעת הזמן, 1940 - בטלה.