חוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992

 • ס"ח 1389 (19 במרס 1992): חוק חדש.
  ס"ח 1987 (6 במרץ 2005) החלפת סעיף 3.
  ס"ח 2041 (17 ביולי 2013) החלפת סעיף 3.

 • בחוק זה -

  "זמן יקום מתואם" - ((coordinated universal time - utc (inpl); בסיס הזמן המקובל עולם, לצרכי חוק, לתיאום בין לאומי ולצרכים אחרים, מבוסס על קצב ההשתנות של זמן אטומי, תוך התאמה לתנועת כדור הארץ; נקבע בישראל במעבדה הלאומית לפיסיקה של משרד התעשיה והמסחר (מל"פ) המהווה חלק מהמערכת העולמית של מעבדות לאומיות לקביעת הזמן שבאחריות המשרד הבין לאומי למשקלות ולמידות ((bureau international de poids et mesures (bipm) .

 • הזמן בישראל יקדים את זמן יקום מתואם בשעתיים.

 • בכל שנה, בתקופה שמיום שישי שלפני יום ראשון האחרון בחודש מארס בשעה 02:00, עד יום ראשון האחרון בחודש אוקטובר בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות.

 • פקודת קביעת הזמן, 1940 - בטלה.