חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

 • תקנות חדשות (10 באוגוסט 2020) ק"ת 8687.
  תיקון (18 באוגוסט 2020) ק"ת 8701: תקנות 1, 2, 3, 9 ו-11.
  תיקון מס' 2 (23 באוגוסט 2020) ק"ת 8708: תקנות 3, 6, 7, 8, 10, 13 והתוספת השנייה.
  תיקון מס' 3 (8 בספטמבר 2020) ק"ת 8741: תקנות 13 ו-14.
  תיקון מס' 4 (18 בספטמבר 2020) ק"ת 8769: תקנות 13, 1, 3, 5.
  תיקון (25 בספטמבר 2020) ק"ת 8786: תקנות 10, 14, תוספת ראשונה ותוספת שנייה, תקנה 1 ו-3 (הוראת שעה).
  תיקון תיקון (9 באוקטובר 2020) ק"ת 8814: תקנה 5 בתיקון.

   

   

  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו– 23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן - החוק), מתקינה הממשלה תקנות אלה

 • תקנות חדשות (10 באוגוסט 2020) ק"ת 8686.
  תיקון ( 17 באוגוסט 2020) ק"ת 8700: תקנות 1, 4, 7, 8 ו-12.
  תיקון מס' 2 (25 באוגוסט 2020)  ק"ת 8712: תקנה 24. 
  תיקון מס' 3 (31 באוגוסט 2020) ק"ת 8726: תקנה 24.
  תיקון מס' 4 (31 באוגוסט 2020) ק"ת 8727: תקנות מרובות.
  תיקון לתיקון מס' 4 (4 בספטמבר 2020) ק"ת 8738
  תיקון מס' 5 (9 בספטמבר 2020) ק"ת 8742: התוספת הרביעית.

   

  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 6, 7 , 8, 9, 11 , 23 , 24 , 25 ו– 27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן - החוק), מתקינה הממשלה תקנות אלה