חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

 • תקנות חדשות (10 באוגוסט 2020) ק"ת 8687.
  תיקון (18 באוגוסט 2020) ק"ת 8701: תקנות 1, 2, 3, 9 ו-11.
  תיקון מס' 2 (23 באוגוסט 2020) ק"ת 8708: תקנות 3, 6, 7, 8, 10, 13 והתוספת השנייה.
  תיקון מס' 3 (8 בספטמבר 2020) ק"ת 8741: תקנות 13 ו-14.
  תיקון מס' 4 (18 בספטמבר 2020) ק"ת 8769: תקנות 13, 1, 3, 5.
  תיקון (25 בספטמבר 2020) ק"ת 8786: תקנות 10, 14, תוספת ראשונה ותוספת שנייה, תקנה 1 ו-3 (הוראת שעה).
  תיקון תיקון (9 באוקטובר 2020) ק"ת 8814: תקנה 5 בתיקון.
  תיקון מס' 2 (14 באוקטובר 2020) ק"ת 8821: תקנה 10, 13 ותוספת שניה.
  תיקון, תיקון (14 באוקטובר 2020) ק"ת 8822: תקנה 5 בתיקון
  תיקון טעות בתיקון (14 באוקטובר 2020) ק"ת 8826.
  תיקון, תיקון (16 באוקטובר 2020) ק"ת 8830: תקנה 5 בתיקון
  תיקון טעות בתיקון מס' 2 (18 באוקטובר 2020) ק"ת 8834: תקנה 10.
  תיקון מס' 3 (11 בנובמבר 2020) ק"ת 8890: תקנה 13.
  תיקון מס' 4 (8 בדצמבר 2020) ק"ת 8973: תקנה 13.
  תיקון מס' 5 (27 בדצמבר 2020) ק"ת 9022: תקנות 1, 13, 3(הוראת שעה) ו-10.
  תיקון מס' 6 (7 בינואר 2021) סק"ת 9073: תקנה 13 והתוספת השנייה.
  תיקון מס' 7 ( 1 בפברואר 2021) ק"ת 9135: תקנה 13 והתוספת השנייה.
  תיקון מס' 8 (24 בפברואר 2021) ק"ת 9211: תקנה 13.
  תיקון מס' 9 (16 במרץ 2021) ק"ת 9278: תקנה 1 ו-4.
  תיקון מס' 10 (13 באפריל 2021) ק"ת 9317: תקנה 13.
  תיקון מס' 11 (12 במאי 2021) ק"ת 9373: תקנות 4, 8, 9 ו-13.
  תיקון מס' 12 (31 במאי 2021) ק"ת 6411: תקנה 13.

   

   

  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו– 23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן - החוק), מתקינה הממשלה תקנות אלה