חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) - תיקון חוק לבתי משפט לעניינים מנהליים

  • חוק חדש ( 16 ביוני 2020) ס"ח 2802.
    תיקון מס' 1 (30 בספטמבר 2020) ס"ח 2859: סעיף 1.
    תיקון מס' 2 (29 בדצמבר 2020) ס"ח 2892: סעיפים 4 ו-6.
    תיקון מס' ( 12 בינואר 2021) ס"ח 2896: סעיף 4.