חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • תיקון (21 ביולי 1994) ק"ת 5615: תוספת פרט 15
  תיקון (14 באוגוסט 1995) ק"ת 5697: ביטול הגבלת תוקף לפרט 15
  תיקון (1 במאי 2001) ק"ת 6102: שינוי התוספת לחוק.
  תיקון (21 באוגוסט 2005) ק"ת 2028: הוספת סעיף 8א.
  תיקון מס' 2 (7 באוגוסט 2007) ס"ח: 2108 סעיף 1א ועוד סעיפים.
  תיקון מס' 3 (27 בפברואר 2008) ס"ח: 2135 הוספה סעיף 11א, תיקון התוספת
  צו לתיקון התוספת (11 ביוני 2012) ק"ת: 7127
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2458: תיקון התוספת.
  תיקון מ' 5 (28 במרץ 2017) ס"ח 2614: סעיף 8א.
  צו לתיקון התוספת (2 ביולי 2018) ק"ת 8031: תיקון התוספת.