חוק למניעת הטרדה מינית - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • חוק חדש (19 במרס 1998) ס"ח 1661.
  תיקון (9 בינואר 2004) ס"ח 1925: סעיף 2.
  תיקון מס' 2 (31 במרץ 2004) ס"ח 1934: סעיף 3, סעיף 7(ז).
  תיקון מס' 3 (8 בדצמבר 2005) ס"ח 2038: סעיף 5(ה)
  תיקון מס' 4 (18 בינואר 2007) ס"ח 2078: סעיף 3(א)
  תיקון מס' 5 (12 ביולי 2007) ס"ח 2103: סעיף 3(א)
  הוראת שעה (8 באוגוסט 2007) סעיף 3(א)(6).
  תיקון מס' 6 (14 ביולי 2010) ס"ח 2248: סעיף 6(ג).
  תיקון מס' 7 (9 בפברואר 2012) ס"ח 2336: סעיף 5.
  תיקון מס' 8 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: סעיף 6(ב).
  תיקון מס' 9 (28 בנובמבר 2013) ס"ח 2415: סעיף 6.
  תיקון מס' 10 (8 בינואר 2014) ס"ח 2428: סעיפים 3(א), 5(א).
  תיקון מס' 11 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 12 (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2464: סעיף 6א.
  תיקון מס' 13 (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2464: סעיפים 2, 3, 7.
  תיקון מס' 14 (5 באפריל 2017) ס"ח 2632: סעיף 2.