חוק לא תעמוד על דם רעך - עונשין

  • חוק חדש (30 ביוני 1998) ס"ח 1670.

לתחילת העמוד 4. עונשין
  • העובר על הוראות סעיף 1 לחוק זה, דינו - קנס.