חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998
  • חוק חדש (30 ביוני 1998) ס"ח 1670.

לתחילת העמוד

4. עונשין

  • העובר על הוראות סעיף 1 לחוק זה, דינו - קנס.