חוק לא תעמוד על דם רעך - החזר הוצאות ותשלומי נזק

  • חוק חדש (30 ביוני 1998) ס"ח 1670.

לתחילת העמוד 2. החזר הוצאות ותשלומי נזק
  • (א) הוראות סעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979, יחולו גם כאשר המזכה פעל מכוח חובתו על פי הוראות סעיף 1.

    (ב) בית המשפט רשאי לחייב את מי שגרם לסכנה שהניצול נקלע אליה, לרבות את הניצול עצמו אם גרם לסכנה זו, לשפות את מי שהושיט עזרה בהתאם לחובתו לפי הוראות סעיף 1 על ההוצאות והתשלומים הסבירים שהוציא.