חוק לא תעמוד על דם רעך - ביצוע

  • חוק חדש (30 ביוני 1998) ס"ח 1670.