חוק יום ירושלים - תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם), התשנ"ח-1998

  • חוק חדש (31 במרס 1998) ס"ח 1663.

לתחילת העמוד תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. עבודה ושירותים שאין להפסיקם
  • ביום ירושלים אין להפסיק את העבודות והשירותים המנויים להלן:

    (1) העבודה במוסדות החינוך וההוראה; הוראה זו לא תחול על עובדים במוסדות חינוך והוראה אשר נתונה להם בהסכם קיבוצי הזכות לבחור ביום חופשה ביום ירושלים;

    (2) השירותים הבאים במערכות השלטון המקומי: פינוי אשפה, אספקת מים וביוב, שירותי חירום וטרינריים, מוקד חירום עירוני ושירותי כיבוי אש;

    (3) העבודה במפעלי תעשיה, שתהליכי הייצור מתנהלים בהם ברציפות;

    (4) העבודה במפעלי מזון שבהם נוהגים לעבוד בשלוש משמרות.