חוק יום העצמאות - ה' באייר - יום העצמאות

  • תיקון מס' 6 (11 במרס 2004) ס"ח 1930: סעיף 1(ב).

לתחילת העמוד 1. ה' באייר - יום העצמאות
  • (א) הכנסת מכריזה בזה על יום ה' באייר כעל "יום העצמאות" שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה.

    (ב) אם יום ה' באייר יחול בשבת, יוחג יום העצמאות ביום ג' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בששי בשבוע יוחג יום העצמאות ביום ד' באייר של אותה שנה. אם יום ה' באייר יחול בשני בשבוע יוחג יום העצמאות ביום ו' באייר של אותה שנה.

    (ג) יום העצמאות יהיה יום שבתון.