חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל - הוראות לקיום יום הזכרון

  • תיקון מספר 3 (13 בינואר 1994) ס"ח 1446: סעיף 4א.
    תיקון מספר 4 (11 במרס 2004) ס"ח 1930: סעיף 1(ב).
    תיקון מספר 5 (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338: הוספת סעיף 3א.

לתחילת העמוד 5. הוראות לקיום יום הזכרון
  • שר הבטחון, בהתייעצות עם המועצה הציבורית המייעצת שנתמנתה לענין חוק בתי קברות צבאיים, תש"י-1950, רשאי להורות הוראות לקיום יום הזכרון בהתאם לחוק זה.