חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל - איסור עינוגים ציבוריים

 • תיקון מספר 3 (13 בינואר 1994) ס"ח 1446: סעיף 4א.
  תיקון מספר 4 (11 במרס 2004) ס"ח 1930: סעיף 1(ב).
  תיקון מספר 5 (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338: הוספת סעיף 3א.

לתחילת העמוד 4. איסור עינוגים ציבוריים
 • (א) ביום הזכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים.

  (ב) בליל יום הזכרון יהיו בתי קפה סגורים מתחילת יום הזכרון ועד לזריחת השמש למחרתו.

  (ג) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב), דינו - קנס.

  (ד) לענין סעיף זה, "עינוג ציבורי" - כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.