חוק זכויות התלמיד - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • חוק חדש (14 בדצמבר 2000): ספר חוקים 1761.
  תיקון טעות דפוס (14 ביוני 2001): סעיפים 17, 20.
  תיקון מס' 1 (22 בדצמבר 2004): סעיפים 1, 2, 4.
  תיקון מס' 2 (5 באוגוסט 2009): סעיפים 1, 6, 7(ב).
  תיקון מס' 3 (20 ביולי 2011) ס"ח 2305: סעיף 5.
  תיקון מס' 4 (24 במרץ 2014) ס"ח 2444: סעיף 5(א).