חוק זכויות התלמיד - חובת סודיות

לתחילת העמוד 14. חובת סודיות
  • מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.