חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000

לתחילת העמוד 14. חובת סודיות
  • מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.