חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000
לתחילת העמוד

14. חובת סודיות

  • מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו.