חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000
לתחילת העמוד

9. הזכות להיבחן בבחינות בגרות

  • כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית המתקיימת במוסד החינוך שבו הוא לומד אלא אם כן לא עמד התלמיד בתנאים שקבע השר בהתייעצות עם הועדה.