חוק זכויות התלמיד - הזכות להיבחן בבחינות בגרות

לתחילת העמוד 9. הזכות להיבחן בבחינות בגרות
  • כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית המתקיימת במוסד החינוך שבו הוא לומד אלא אם כן לא עמד התלמיד בתנאים שקבע השר בהתייעצות עם הועדה.