חוק זכויות התלמיד - אמצעי משמעת

לתחילת העמוד 10. אמצעי משמעת
  • כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.