חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020 - פרק ד': פיקדון חיילים משוחררים

  • תיקון מס' 6 (5 באוגוסט 2021) ס"ח 2923: סעיפים 26א-26ו, 26ז1, 26ט-יג, 26יז, תוספת (הוספה).


    תיקון מס' 7 (1 בפברואר 2022) ס"ח 2955: סעיפים 26א, 26ב, 26יב, 26יד, 26יז, סעיף 26יח ופרק ו'2 (הוספה), תוספת, תוספת שניה (הוספה).

לתחילת העמוד פרק ד': פיקדון חיילים משוחררים
לתחילת העמוד 4. תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים מס' 21 הוראת שעה
  • (תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994).

לתחילת העמוד 5. ביטול חוק קליטת חיילים משוחררים
  •  חוק קליטת חיילים משוחררים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 20) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף-2020 – בטל.