חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020 - פרק א': הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית

  • תיקון מס' 6 (5 באוגוסט 2021) ס"ח 2923: סעיפים 26א-26ו, 26ז1, 26ט-יג, 26יז, תוספת (הוספה).


    תיקון מס' 7 (1 בפברואר 2022) ס"ח 2955: סעיפים 26א, 26ב, 26יב, 26יד, 26יז, סעיף 26יח ופרק ו'2 (הוספה), תוספת, תוספת שניה (הוספה).

לתחילת העמוד פרק א': הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית
לתחילת העמוד 1. תיקון חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית מס' 18
  • (תיקון חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992).