חוק השימוש בתאריך העברי - תחילה

  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד 6. תחילה
  • תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.