חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח-1998
  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד

2. ציון התאריך העברי

  • התאריך העברי יצוין בכל מכתב רשמי בשפה העברית הנשלח על ידי רשות ציבורית, ובכל הודעה רשמית לציבור בשפה העברית המתפרסמת מטעמה.