חוק השימוש בתאריך העברי - ציון התאריך העברי

  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד 2. ציון התאריך העברי
  • התאריך העברי יצוין בכל מכתב רשמי בשפה העברית הנשלח על ידי רשות ציבורית, ובכל הודעה רשמית לציבור בשפה העברית המתפרסמת מטעמה.