חוק השימוש בתאריך העברי - ציון התאריך הלועזי

  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד 3. ציון התאריך הלועזי
  • התאריך הלועזי יצוין נוסף על התאריך העברי.