חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח-1998
  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד

3. ציון התאריך הלועזי

  • התאריך הלועזי יצוין נוסף על התאריך העברי.