חוק השימוש בתאריך העברי, התשנ"ח-1998
  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד

4. הנחיות מינהליות

  • רשות ציבורית תקבע הוראות בדבר השימוש בתאריך העברי בהודעות ובמסמכים רשמיים המוצאים על ידה, בהנחיות מינהליות.