חוק השימוש בתאריך העברי - הנחיות מינהליות

  • ס"ח 1682 (4 באוגוסט 1998): חוק חדש.

לתחילת העמוד 4. הנחיות מינהליות
  • רשות ציבורית תקבע הוראות בדבר השימוש בתאריך העברי בהודעות ובמסמכים רשמיים המוצאים על ידה, בהנחיות מינהליות.