חוק העבירות המינהליות - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • תיקון מס' 3 (7 ביולי 2002) ק"ת 6180: שינוי התוספת.
  תיקון מס' 4 (7 ביולי 2002) ק"ת 6180: שינוי התוספת.
  תיקון מס' 4 (21 בנובמבר 2002) ק"ת 1875: סעיפים רבים.
  תיקון (21 בנובמבר 2002) ק"ת 6208: שינוי התוספת.
  תיקון במסגרת החוק להבראת כלכלת ישראל: סעיף 26, התוספת.
  תיקון (21 בספטמבר 2003) ק"ת 6266: שינוי התוספת.
  תיקון מספר 6 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיף 5.
  תיקון (24 במרץ 2004) ק"ת 6299: תוספת.
  תיקון (30 במרץ 2004) ק"ת 6300.
  תיקון מספר 7 (7 באפריל 2005) ס"ח 1995: תוספת.
  תיקון מספר 12 (24 במרץ 2010) ס"ח 2238: 5(ג1).
  תיקון מס' 18 (16 בדצמבר 2014} ס"ח 2481: התוספת הראשונה